Mark Levinson No585.5

Integrovaný zosilňovač

Moja prvá reakcia, keď som sa dozvedel o možnosti bližšie sa zoznámiť s produktom nesúcim označenie Mark Levinson, bolo skutočné a nefalšované nadšenie. Boli pre mňa totiž vždy synonymom zvukovej dokonalosti, nekompromisnej technológie a tak trochu aj luxusu. Mark Levinson, zakladateľ spoločnosti Mark Levinson Audio Systems (1972) je vo svete audio dodnes mimoriadne rešpektovanou osobnosťou a jeho konštrukčný podpis nesie množstvo prevratných a legendárnych produktov, napríklad výkonový zosilňovač ML-2, predzosilňovač ML-1, modulárny predzosilňovač ML-6, alebo skvostný phono predzosilňovač JC1. Pri vývoji svojich majstrovských kúskov spolupracoval napríklad s Tomom Colangelom alebo Johnom Curlom, taktiež absolútnymi celebritami v audio oblasti. Aj napriek svojim fenomenálnym odborným znalostiam a konštrukčnej invencii Mark Levinson po manažérskej stránke až také veľké šťastie nemal a v roku 1984 bol kvôli finančným ťažkostiam a novému majiteľovi nútený zo svojej vlastnej spoločnosti odísť. Jeho odkaz a pevne položené základy konštrukčnej filozofie však prestáli všetky turbulentné obdobia a produkty nesúce jeho meno sú dodnes považované za absolútnu špičku vo svojich kategóriách.

Pri pohľade na zosilňovač No585.5 sa budem opäť opakovať a teda nemôžem konštatovať nič iné ako: „typický Mark Levinson“. Rodová príslušnosť je jasne zreteľná a nezameniteľná a tak to má podľa mňa aj byť. Pre prístroje tejto značky bolo vždy charakteristické použitie kontrastu na čierno eloxovaných dielov v kombinácii s prírodným hliníkom a prísna snaha o symetriu dizajnu. Vzhľad vysokého predného panelu zosilňovača evokuje pocit striedmosti a zároveň aj veľkoleposti. Jeho dominantným prvkom je bodový na červeno svietiaci displej a pod ním rad alumíniových tlačidiel, v našom prípade s označením polarity, setup, enter, display intensity, balance a mute. Ovládanie hlasitosti a prepínanie vstupov sa realizuje veľkými otočnými regulátormi, ktoré sú umiestnené na bokoch predného panelu. Mohutnosť prístroja podporujú aj masívne nohy (ich stupňovitý tvar je taktiež jedným z identifikačných prvkov značky) a esteticky vložený prvok v prírodnej hliníkovej povrchovej úprave s osadeným tlačidlom pohotovostného režimu.

Zadný panel je prípojnými miestami doslova preplnený, poukazuje na modulárnu koncepciu a striktné rozdelenie vnútornej topológie zariadenia na pravú a ľavú stranu. V hornej polovici sa nachádzajú vstupy pre pripojenie gramofónu, pod nimi tri nesymetrické RCA vstupy a jeden výstup, prekvapil len jeden symetrický XLR vstup, to sa mi zdá byť málo. Pod analógovou časťou sa nachádza digitálna (jeden symetrický, dva nesymetrické, dve optiky a USB digitálny vstup) a obslužná pre budúcu konfiguráciu, modernizáciu softvérového vybavenia prístroja, alebo prípadné zosieťovanie viacerých firemných prístrojov do väčšieho celku. Po stranách zadného panelu sa nachádzajú výrazné motýlikové skrutkovacie reproduktorové terminály – mimochodom opäť prvok v dizajne typickom práve a len pre Mark Levinson.

Vnútorné spracovanie zosilňovača naznačuje taktiež výraznú kombináciu tradičného prístupu a ultra moderny. Dominantný, plne zapuzdrený 900 VA toroidný transformátor so samostatným vinutím pre pravý a ľavý kanál napája výkonové stupne uložené po stranách zosilňovača (dual mono koncepcia) s extrémne krátkymi napájacími aj signálovými cestami. Samotný zosilňovací stupeň je tvorený dvanástimi výkonovými tranzistormi na kanál (v zapojení AB) s bohatou filtračnou kapacitou rozdelenou do siedmych menších filtračných kondenzátorov, čo umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu odozvu na potrebu napájania. Vzhľadom k poskytovanému výkonu 200 Watt do 8 Ohmov a 350 do 4 Ohmov ma prekvapilo relatívne málo vetracích otvorov, respektíve ich pomerne malá plocha, sú umiestnené výhradne len na hornej strane skrinky prístroja. Ovládanie hlasitosti je realizované diskrétnymi obvodmi so stupnicou R2R a nízkošumovými analógovými prepínačmi s extrémne veľkou šírkou pásma. Modul plne nastaviteľného integrovaného gramofónového predzosilňovača s označením Pure Phono sa používa aj vo firemných modeloch predzosilňovačov No523 a No526. Pracuje výlučne v triede A a má plne diskrétnu konštrukciu bez použitia operačných zosilňovačov. Je osadený tantal-nitridovými odpormi a polypropylénovými kondenzátormi s presnými parametrami a extrémne nízkymi toleranciami. Jeho „setup“ sa realizuje pomocou interného menu a umožňuje kompletné prispôsobenie pre snímací systém gramofónu, v prípade potreby je možné aktivovať aj subsónický filter. Integrovaný DAC s firemným označením Mark Levinson Precision Link je postavený na 32 bitovom čipe ESS Sabre s vlastnými obvodmi na elimináciu jitteru. O jeho napájanie sa stará päť samostatných napájacích zdrojov a ďalšie štyri sú určené pre napájanie jeho výstupných analógových obvodov. Patentovaná funkcia Clari-FiTM pomáha digitálnym formátom s nízkym rozlíšením v rekonštruovaní ich dátového toku a eliminuje stratu šírky ich prenášaného pásma. Výsledkom by mal byť presnejší a vernejší zvuk.

Celkové spracovanie, výbava aj funkcionalita zosilňovača je na špičkovej úrovni a plne zodpovedá tradícii a zažitým firemným štandardom, pomerne vysoká cena za zariadenie je teda podľa môjho názoru plne adekvátna.

Zosilňovač Mark Levinson No585.5 bol pripojený na reprosústavy Dynaudio Confidence 30 prostredníctvom kabeláže Ansuz Speakz C2. Zdrojom signálu bol opäť, ako je u mňa zvykom,  výhradne gramofón – Rega Planar 10 s ramenom RB 3000 s prenoskou Apheta 3 MC v kombinácii s napájacím boxom NEO PSU mk2. Test sa odohral v akusticky vyladenej prezentačnej miestnosti spoločnosti KohutAudio, ktorá je autorizovaným predajcom produktov Mark Levinson na Slovensku.

Počúvanie

Každá kvalitná značka v audio oblasti má svoj jedinečný a neopakovateľný hudobný štýl, ktorého sa drží za každých okolností a cení si ho nadovšetko ako svoje najsvätejšie imanie. Prostredníctvom zvukového charakteru sa totiž prihovára svojim priaznivcom, udržiava ich v napätí a očakávaní.  „Starý dobrý Mark Levinson ….. našťastie ….. !“ – mal som chuť zvolať hneď ako som si pustil prvú hudobnú ukážku. Tak ako aj vždy pri tejto značke, aj tu je zvuková schéma vystavaná okolo pevného základu a tým je dokonalé vykreslenie každého jednotlivého aj toho najjemnejšieho zvuku. Detail, detail a ešte raz detail, to vždy bolo hlavné motto produktov ML, posadnutosť presným a verným vykreslením hudobného diania sa nesie históriou značky ako červená niť, jasne a zrozumiteľne. Kontúra detailov je vypracovaná ukážkovo, nie však samoúčelne, to by pozorný poslucháč veľmi rýchlo odhalil. Tu je detail až po ten najjemnejší mimoriadne pevnou súčasťou celku, púta na seba síce pozornosť svojim majstrovským zobrazením, v žiadnom prípade ale nie je vytrhnutý z celkového hudobného kontextu, ale naopak jeho súčasťou. Ruka v ruke s ním totiž každou hudobnou ukážkou kráčajú aj ostatné špičkové „zosilňovačové“ atribúty ako pevný zvukový obraz, blesková rytmická a dynamická odozva a pocit stability prostredníctvom výraznej výkonovej rezervy.

Bizet – Shchedrin, Carmen Ballet, vydavateľstvo EMI

Raritná LP dokumentujúca nahrávku vytvorenú spoločnosťou Melodiya v spolupráci s His Master´s Voice. Prepis (Rodion Shchedrin) svetoznámej opery Georgesa Bizeta do podoby baletu v prevedení „boľšoj teátr“ orchestra, ktorý bol doplnený o výraznú sekciu sláčikových a bicích hudobných nástrojov je počinom, ktorý nemá vo svete klasickej hudby veľa konkurentov. Hudobne okázalý, dramatický a strhujúci náklad je poriadne ťažký pre každý audio systém. Vysoké nároky sú tu kladené práve na zosilňovač, ktorý musí pri adekvátnej hlasitosti udržať celý objem orchestra pod kontrolou v priamej úmere ku jeho čitateľnosti a realistickému zobrazeniu jeho naturálnej farebnosti. Pri pohľade na pripojené Confidence 30, náročné v každom ohľade na kvalitu zosilňovača, som mal trochu obavy. Neoprávnene! Zvuk bol vykreslený s bravúrnou kontrolou, ani pri vysokej (reálnej) hlasitosti sa obraz nezlieval, dynamický rozsah opusu bol zobrazený so vzrušujúcim napätím. A ten detail! Jeho kresba, objemový rozsah, pevné zasadenie do celku avšak zároveň jeho jednoduchá sledovateľnosť, nemá v tejto kategórii podľa môjho názoru obdobu a dala by sa prirovnať len ku mimoriadne vyzretému elektrónkovému charakteru. Skvelé predstavenie!

Sonny Rollins, Saxophone Colossus, vydavateľstvo DOL

Americký jazzový saxofonista a jeho album, ktorý je považovaný za jeden z najlepších z tohto hudobného žánru. Aj napriek tomu, že sa jedná o farebný modrý vinyl, ktoré nie sú kvalitou pressingu a ani tou zvukovou vždy ideálne, ide v tomto prípade o jednoznačne svetlú výnimku. Jasný, jednoduchý, čistý, veselý a priamočiary hudobný štýl dáva vyniknúť kvalite audio reťazca, riedke hudobné obsadenie o štyroch muzikantoch umožňuje ich dokonalé rozmiestnenie v priestore v jeho hĺbke aj šírke. Sólový saxofón má expresívny prejav a iskrivý „glanc“, bicie sú prezentované dravou rytmikou, explozívnosťou, skvelým rozlíšením a údernosťou, hajtka je zvonivá a výrazná. Kontrabas je zadefinovaný absolútne exaktne, žiadne podprahové nepríjemné mrmlanie,  ale naopak presné zobrazenie jeho objemu, práce prstov na strunách a rýchleho dozvuku. Nádhera!

Norah Jones, Come Away With Me, vydavateľstvo Blue Note

Povinná jazda každého audiofila, skvelo nahraté hudobné dielo americkej skladateľky, speváčky a klaviristky. Je veľkou škodou, že ďalšie albumy tejto interpretky po stránke kvality nahrávky ani z ďaleka nedosahujú úroveň debutu, a to vrátane toho aktuálneho. Krištáľovo čisté spracovanie každej skladby nabáda poslucháča k jeho opakovanému prehrávaniu a loveniu predtým ukrytých aj tých najmenších hudobných artefaktov – tu si ML No585.5 so svojim zvukovým priebehom prišiel skutočne na svoje. Spev Jonesovej je výrazne prezentný a posadený v popredí, jeho kresba je pedantne bezchybná, v niektorých polohách bolo jasne cítiť až sklon k zvláštne nosovému prejavu. Hudobné nástroje sú tu využívané skutočne len ako sprievod a nechávajú vokál naplno vyniknúť, celá stavba piesní sa odohráva primárne práve okolo neho. Miestami sa spev zdá až premodulovaný a na hranici limitácie (Don´t Know Why), ku zvýšenej agresivite však nikdy nedochádza, výraznú zásluhu na tom má aj No585.5 vzhľadom na jeho extrémne jemný, dokonale vycizelovaný detail.

Záver

Aj napriek tomu, že súčasný Mark Levinson ako značka už dávno nemá nič spoločné s legendárnou osobnosťou svojho zakladateľa, jeho odkaz a pevné základy, ktoré kedysi dávno v histórii položil, sú neustále prítomné, živé a čo viac plné energie a optimizmu. Áno, to je to pravé slovo, ktoré vystihuje zosilňovač No585.5 viac ako ostatné – optimistický! Priznám sa, som tak trochu tradicionalista a teda nie úplne zástancom ultra moderných, niekedy až samoúčelných technológií – teda v oblasti HiFi. Predstavený zosilňovač je však dôkazom, že implementácia progresívneho prístupu nemusí vždy znamenať prekrytie tradičného, konzervatívneho, vyzretého, roky určujúceho a pamätného. Moderné prvky tu v našom prípade slúžia výhradne len na jeho vyšperkovanie, obohatenie a sprístupnenie pre súčasnejšie, možno mladšie publikum. Toto je tá správna cesta integrácie! Mark Levinson, Bravo!

+ špičkový až do extrémneho detailu vymodelovaný zvuk

+ dokáže si poradiť aj s výkonovo náročnými reprosústavami

+ skvelé spracovanie

+ vynikajúca výbava

– len jeden symetrický vstup

Zosilňovač do recenzie poskytla spoločnosť kohutaudio.sk

Oficiálny distributor: AQ.cz

Mark Levinson No585.5 technické parametre:

 • Integrovaný zosilňovač
 • Trieda: AB
 • Počet kanálov: 2
 • Výstupný výkon: 2 x 200 Watt pri 8 Ohmoch, 2 x 350 pri 4 Ohmoch
 • Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz (+0 dB/-0.2 dB)
 • Tlmiaci faktor: > 400 pri 20 Hz (8 Ω)
 • Odstup signálu od šumu: 103 dB (20 Hz – 20 kHz, vážené A)
 • Celkové harmonické skreslenie + šum: 0,01 % pri 1 kHz, 200 W / 8 Ω
 • Rozmery (v x š x h): 193 x 434 x 506 mm
 • Hmotnosť: 34 kg
 • Cena: 18.990 euro

Ing. arch. Viktor Kubal

Súvisiaci článok