Accuphase PS-550

História sieťových zdrojov (PS – Power Supply) od japonskej spoločnosti Accuphase sa začala písať v roku 1996, kedy uzrel svetlo sveta sieťový zdroj s označením PS-500. Poskytoval pre pripojené zariadenia trvalý odber 500 VA a dokázal pokrývať potrebu väčšiny bežných audio zariadení. Jeho vtedajšia cena 5.000 euro v prepočte na dnešnú dobu bola ohromujúca a objavilo sa mnoho pochybností o zmysle takéhoto zariadenia. Všetky však vždy skončili po pripojení PS-500 do hudobného systému a jeho uvedení do prevádzky. Jeho aktivácia sa totiž prejavila okamžitým a jasne počuteľným zlepšením všetkých parametrov reprodukcie a to bez ohľadu na cenovú kategóriu pripojených zariadení. O niečo neskôr v ponuke Accuphase pribudol ku PS-500 podstatne výkonnejší zdroj s označením PS-1200, ktorý už dokázal výkonovo napojiť aj tie najnáročnejšie aparatúry. Dnešné ekvivalenty pôvodných stabilizačných napájacích zdrojov nesú označenia PS-550 a PS-1250. So zdrojom PS-1250 som mal pred nedávnom možnosť prežiť niekoľko týždňov a skúsenosť bola bez akýchkoľvek pochybností výrazne pozitívna a to aj napriek cene zariadenia, ktorá presahovala 12.000 euro. Bol som preto nesmierne potešený, keď som od dovozcu dostal možnosť vyskúšať si na mojej zostave výkonovo primeranejší a cenovo o niečo priaznivejší model PS-550.

Na začiatku akejkoľvek audio zostavy je sieťová zásuvka alebo ich sústava, v našom prípade na 230 V a 50 Hz. Toľko hovorí norma. Ideálne parametre elektrickej siete však nie sú nemenné a z rôznych dôvodov kolíšu. Zásluhu na tom majú výkonné zariadenia zapojené v blízkom elektrickom okruhu, napríklad chladničky, práčky, klimatizácie, varné kanvice, mikrovlnné rúry a pod. Výrazne sa na nej však podpisujú aj zdanlivo bezvýznamné prístroje ako sú napríklad úsporné žiarovky, nabíjačky mobilných telefónov, zdroje pre PC a množstvo iných. A taktiež aj všade prítomný elektromagnetický smog môže vo výsledku ovplyvniť kvalitu napájania našich audio zariadení, napríklad blízkosť elektrickej dráhy, rádiové a televízne vysielanie, wifi a pod. Uvedené faktory vplývajú nielen na kolísanie napätia a indukované rušenie v napájacej sieti, ale aj na priame skreslenie 50 Hz sínusoidy, ktoré sa prejavuje jej deformáciami a zároveň na rozkmitaní jej plynulého toku.

Ďalším problémom je aj samotná kvalita konštrukcie elektrického rozvodu v bytovke či rodinnom dome. Pri predstave, akú prekážkovú dráhu tok elektrónov musí prekonať (myslené obrazne pre lepšiu názornosť), pretiahnuť sa cez všetky tie rozvetvovacie uzly, spojovacie svorky, prejsť cez rôzne typy vodivých materiálov a zmeny ich prierezov …… a pri kvalite práce niektorých majstrov elektrikárov……… hrôza pomyslieť. Ideálnym riešením je priviesť priamo z hlavného rozvádzača na miesto pripojenia audio zostavy jeden samostatný dostatočne dimenzovaný, ideálne aj tienený elektrický kábel so samostatným istením. Z vlastnej skúsenosti, ale aj zo skúseností mojich kolegov viem, že takéto riešenie je vysoko funkčné a dokáže riešiť už v zárodku množstvo problémov. Je však pravdou, že je v mnohých prípadoch pomerne ťažko realizovateľné.

Aj napriek tomu, že každý zdroj v audio komponente je schopný pracovať v širšom rozsahu parametrov napájacej siete (podpätie, prepätie, skreslenie, rušenie), ideálnu prácu vykoná len pri tých optimálnych. A toto tvrdenie môžeme pri prístrojoch z kategórie High End považovať takmer za poučku. V tejto triede sa drvivá väčšina výrobcov snaží o čo najpremyslenejšiu konštrukciu s čo najpriamejšou cestou pre signál a akákoľvek filtrácia je považovaná za nežiadúcu. Výrobcovia teda napájanie prispôsobujú bežným podmienkam elektrickej siete tak, aby zariadenie fungovalo, avšak optimálny pracovný režim je možné dosiahnuť iba pri zachovaní laboratórnych parametrov elektrickej siete, bez naindukovaných rušení, poklesov napätia, či iných nepriaznivých faktorov.

Ideálnym riešením je teda „opraviť a kontrolovať“ parametre elektrickej siete pred jej vstupom na sieťovú vidlicu prístroja. A jediným správnym vylúštením tohto zadania je použitie zariadenia ako je predstavované PS-550, ktoré sa hovorovo označuje aj ako práčka sieťového napätia.

Sieťová práčka PS-550 pôsobí na prvý pohľad ako veľký výkonový zosilňovač. Prednému panelu pre Accuphase v typicky zlatom eloxe dominuje výrazný multifunkčný displej z tekutých kryštálov (v minulých generáciách to bol klasický analógový ručičkový budík). Ten ukazuje štyri parametre, ktoré sa dajú prepínať pomocou tlačidiel v rade na pravej strane prístroja – výstupný výkonový odber pripojených zariadení vo VA (volt ampér – zdanlivý výkon), napätie na vstupe a výstupe, skreslenie na vstupe a výstupe a skreslenie 50 Hz frekvencie pred a po úprave. Na ľavej strane nechýba výrazný kolískový sieťový vypínač, ktorý je rozpoznávacím znamením pre všetky sieťové práčky Accuphase. Rozdielom oproti už otestovanej výkonnejšej „práčke“ PS-1250 je redukovanie počtu výstupných sieťových konektorov a taktiež ich rozdelenia na dva typy. V hornom rade na zadnom paneli sa nachádzajú tri plnohodnotné Schuko zásuvky pre pripojenie výkonných zariadení a pod nimi tri bežnejšie dvojkolíkové pre napájanie menej náročných komponentov – zdroje k prenosným prístrojom, napájanie gramofónu (bohužiaľ zrovna nie môj prípad) a pod. Okrem toho sa tu nachádza euro konektor pre pripojenie sieťového napájacieho kábla, ten pribalený ku prístroju je dostatočne prierezovo dimenzovaný a na bežné používanie vhodný. Celkovo sa však ku problematike napájacej kabeláže v súvislosti s PS-550 však ešte vrátim.

Taktiež letmý pohľad do útrob zariadenia silne pripomína výkonový zosilňovač. Vnútornému priestoru dominuje centrálne uložený toroidný transformátor umiestnený v typickom kryte, ten zároveň slúži aj ako jeho pasívny chladič. Pred transformátorom sú umiestnené dva výrazné filtračné kondenzátory – každý s kapacitou 22.000 uF, na pravej strane prístroja sa nachádzajú výkonové obvody zdroja osadené na mohutnom chladiči s výrazným rastrom rebrovania. Výkonová časť zariadenia je osadená desiatimi paralelne zapojenými bipolárnymi tranzistormi v konfigurácii push-pull za účelom dosiahnutia čo najvyššieho výkonu a čo najnižšej výstupnej impedancie. Zásadným prínosom zariadenia sú však jeho obvody na zrekonštruovanie a vyhladenie skreslenia 50 Hz frekvencie, ktoré sú umiestnené na ľavej strane prístroja a sú označené ako „Reference Signal Generator“. Tento generátor referenčného signálu s pomocou pásmových filtrov odstraňuje všetky nežiadúce frekvencie a harmonické skreslenia mimo základného požadovaného pásma a následne vytvorí novú, dokonale presnú 50 Hz sínusoidu a to až na garantovanú úroveň skreslenia pod 0.08 percenta.

Celá skrinka prístroja je spracovaná s maximálnym dôrazom k detailu, kvalite povrchovej úpravy a mimoriadnej tuhosti konštrukcie, skrátka užívateľ už na prvý pohľad a aj dotyk vie, že sa dostal do kontaktu s výnimočným výrobkom.

Audio aparatúra, v ktorej opäť na dlhé týždne zakotvila PS-550, bola tvorená gramofónom SDPV mk3 s prenoskou E.A.T. Jo.N8 a Ortofon Jubilee, gramofónovým predzosilňovačom Parasound HALO JC3 Jr., predzosilňovačom AYRE K1-xe, výkonovým stupňom AYRE V5-xe a reprosústavami Avalon Acoustics Arcus. Neskôr sa zostava čiastočne obmenila a zosilňovaciu časť nahradila delená elektrónková zostava od PrimaLuna – predzosilňovač EVO 200 Tube Preamp a výkonový zosilňovač EVO 200 Tube Poweramp.

Prínos zaradenia PS a jeho výsledný vplyv na audio zostavu má dve roviny, jednu emocionálnu a druhú vyslovene praktickú. Emocionálna je samozrejme tá dôležitejšia, je ňou myslený priamy vplyv na výsledný zvukový prejav, ktorý je mimo akýchkoľvek pochybností zásadný! Od prvých okamihov je zrejmé, že sa prejav upokojil, získal na presnosti a detailnosti. Pozadie bez signálu, ktoré bolo pred tým plné jemného šumu, bzučania a ďalších ruchov, ktoré bežne považujeme v audio za normálne, je zrazu takmer úplne tiché až temné a získa hĺbku ako pomyselný čierny zamat. A z tejto tmy potom pri reprodukcii zaznejú zreteľne a jasne aj tie najjemnejšie zvuky a práve oni predsa robia z počúvania hudby ten správny, emóciami nabitý zážitok! Ku základnej hudobnej stavbe totiž pridajú tie najjemnejšie príchute a najfarebnejšie odtiene a doplnia tak celkový obraz o jeho ďalšie skryté úrovne. Taktiež podanie priestoru nahrávky získa vďaka spomenutým atribútom na presnosti a ostrosti, jeho predo zadné podanie sa prehĺbi a doplní o množstvo predtým podprahových priestorových informácií. Aj dynamický výkonový priebeh je dávkovaný rýchlejšie, je celkovo rezkejší, stabilnejší a presnejší. Zdá sa, ako keby toho zrazu zosilňovač dokázal utiahnuť podstatne viac! Všetko sú to samozrejme vo výsledku len jemné nuansy rozdielov, ak sa však zídu na jednom mieste, je výsledný pozitívny efekt ohromujúci. Neskúsený poslucháč by na prvé počutie ale možno krútil hlavou: „ Toľko peňazí za tak drobnú zmenu vo výsledku? No je neviem.“ Áno, dá sa to vnímať aj týmto spôsobom. Môj pohľad je však iný a vystihuje ho porekadlo: „Na dobré sa zvyká veľmi ľahko.“ Človek sa s tým uspokojí a začne rýchlo vnímať pozitívnu zmenu ako niečo bežné a úplne samozrejmé. A všetko je fajn až do chvíle, keď sa po týždňoch spokojného počúvania „práčka“ zo zostavy vypojí. Až vtedy si poslucháč uvedomí, akú službu mu toto zariadenie prinášalo! Zvuk sa stane zrazu mierne nervóznejší, miestami ostrejší alebo naopak nepresnejší na base, priestorové zobrazenie stratí na fokusácii a ubudne drobných detailov. Oni tam samozrejme stále sú, len ich poslucháč musí v reprodukcii viac loviť. Bezprostrednosť, nenútenosť a prirodzenosť ustúpi a do reprodukcie sa vkradne zvláštny nepokoj. Tento nepríjemný šok samozrejme po krátkom čase ustúpi a poslucháč sa opäť pri svojej zostave dostane do bývalej pohody, niekde vzadu v hlave však ten PS zážitok ostane trvalo zakorenený a začne hlodať, tak ako aj vo mne: „Môže to byť aj inak, lepšie, ozajstnejšie.“

Teraz zopár praktických postrehov spojených s prevádzkou PS-550. Ak som v recenzii ku PS-1250 písal o obozretnom prístupe k použitiu nákladných sieťových káblov k pripojeniu audio komponentov, respektíve takmer o ich zbytočnosti vzhľadom na nepatrný zvukový prínos, v prípade PS-550 je situácia výrazne odlišná. S použitím kvalitnej tienenej napájacej kabeláže s prierezom vodičov nad 2.5 mm2, v mojom prípade AudioAgile s dĺžkou 1.5 metra, je rozdiel oproti bežným čiernym sieťovkám jasne počuteľný. Výkonový priebeh zosilňovača je s nimi ako keby rovnomernejšie rozložený a efektívnejšie dávkovaný, subjektívne pribudlo na rýchlosti aj objeme reprodukcie a celkovo má zosilňovač nad reprosústavami lepšiu kontrolu. Rozdiel vo výsledku oproti PS-1250 si vysvetľujem výraznou predimenzovanosťou vyššieho modelu vo všetkých jeho parametroch, hlavne v poskytovanom výkone a rýchlosti jeho odozvy na požiadavky výkonového zosilňovača. Skrátka mu bolo úplne jedno čo a akým spôsobom je ku nemu pripojené! A vzhľadom na vyváženejší vzťah PS-550 ku ostatku zostavy mali teda napájacie káble aj výraznejší vplyv na výsledný zvuk.

Okamžitý pozitívny vplyv mal PS aj na kolísanie otáčok gramofónu, po jeho pripojení padlo z už aj tak vynikajúcich 0.08 na 0.04 percenta. Zároveň sa takmer úplne odstránili „lupance“, ktoré dával motor gramofónu pri jeho vypnutí do reprosústav (silný indukčný od spoločnosti Garrard). Základné šumové pozadie gramofónového predzosilňovača mierne ustúpilo, taktiež jeho brumenie bez použitia uzemnenia dostalo menej výrazný charakter a inú moduláciu. Zostava Ayre vzhľadom na koncept jednotlivých zariadení brala trvalých 160 VA, elektrónková PrimaLuna bola o niečo hladnejšia a brala 250 VA. Aj napriek tomu do maximálneho odberu zdroja ostávala ešte stále dostatočná výkonová rezerva.

Venoval som sa aj štatistickému pozorovaniu parametrov domovej elektrickej siete s využitím možností ponúkaných PS-550. Podpätie alebo prepätie v sieti na vstupe kolísalo okolo ideálnych 230 plus mínus 3 volty v silnej závislosti od dennej hodiny, najvyššie kolísanie bolo v skorých večerných a ranných hodinách pri odberových špičkách. Skreslenie 50 Hz frekvencie na vstupe kolísalo opäť v závislosti na dennej hodine, najvyššie namerané – trojpercentné – sa dosahovalo vždy večer, graficky bolo pozorovateľné na displeji ako výrazná deformácia (sploštenie) hornej a dolnej úvrate sínusoidy. Na výstupe z PS-550 však všetko „liezlo“ presne podľa normy, dokonale učesané a vyhladené. Zároveň slúži PS aj ako špičková prepäťová ochrana, čo je z hľadiska bezpečnosti našich pripojených „audio miláčikov“ taktiež funkcia nadmieru vítaná.

Keď som pri recenzii o sieťovom zdroji Accuphase PS-1250 ako lajtmotív napísal: „napájanie ako z vlastnej elektrárne“, o nižšom modeli PS-550 môžem bez preháňania konštatovať presne to isté. Jeho funkčné vlastnosti a celkový prínos sú pre pripojené komponenty zásadné a nezastupiteľné žiadnym podobným zariadením a aj napriek svojej stále značne vysokej cene ho vnímam ako základný stavebný kameň a povinnú jazdu každej špičkovej audio zostavy.

.

Hodnotenie autora:

+ zrejme najužitočnejšie HiFi zariadenie

+ všestranná využiteľnosť

– len tri plnohodnotné sieťové vidlice

.

Dovozca pre SR:

Mediacontrol s.r.o.

Predajca

Nisel.sk

.

Technické parametre:

Accuphase PS-550

Sieťový zdroj

Technické parametre:

Výstupné napätie: 230 V +- 3V

Výstupná frekvencia: 50 Hz

Skreslenie: menej ako 0.08%

Spotreba bez záťaže: 43 W

Rozmery (v x š x h): 181 x 465 x 396 mm

Hmotnosť: 24 kg

Cena: 9.090 euro

Foto: Accuphase

Ing. arch. Viktor Kubal

Súvisiaci článok